Categorie de navigare

ANALIZE

Satul românesc, captivul populismului

„Dar, tot potrivit legii, calitatea de șomer o are persoana care simultan are minimum 16 ani, este aptă de muncă, nu realizează niciun venit și este în căutarea unui loc de muncă. Ori, acest procent de 17% vizează tocmai aceste persoane.…

Pentru o dreaptă reprezentare

În actuala formulă, diaspora este reprezentată în Parlamentul României prin doi senatori și patru deputați, ceea ce face ca interesele cetățenilor români din diaspora să nu poată fi susținute proporțional în forurile legislative centrale. Să

Acest website folosește cookies pentru a optimiza navigarea. Puteți opta să nu folosim cookies. AcceptăCitește mai mult