<

MAE: Prezentați-vă la vot pe durata celor trei zile (vineri, sâmbătă și duminică) pentru a evita aglomerarea în ultima zi

Ministerul Afacerilor Externe a organizat joi, 7 noiembrie 2019, un briefing de presă pe tema demersurilor întreprinse pentru organizarea alegerilor prezidențiale în străinătate, în conformitate cu atribuțiile care îi revin conform legii. Briefing-ul a fost susținut de Reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale, domnul Iulian Ivan.

Reprezentantul cu însărcinări speciale pentru procese electorale a adresat cetățenilor români care se află în străinătate pe durata alegerilor prezidențiale rugămintea de a se prezenta la vot pe durata celor trei zile (vineri, sâmbătă și duminică) pentru a evita aglomerarea în ultima zi. „Acest exercițiu reprezintă un efort comun și ne dorim ca toți cetățenii care doresc să își exercite dreptul de vot să o poată face în cele mai bune condiții”, a declarat Iulian Ivan.

Declarațiile domnului Iulian Ivan: MAE are, conform competențelor sale stabilite de legislația electorală, competențe relativ limitate în desfășurarea procesului electoral în străinătate. Astfel, conform legislației în vigoare, coordonarea activităților de pregătire și organizare a procesului de votare în străinătate se află în competența Biroului Electoral pentru Secțiile de Votare din Străinătate.

Ministerul Afacerilor Externe asigură, potrivit legii, sprijinul logistic necesar desfășurării alegerilor prezidențiale, atât pe lângă Biroul electoral pentru secțiile de votare din străinătate, cât și în raport cu misiunile diplomatice.

În cursul zilei de 5 noiembrie, imediat după preluarea mandatului, Ministrul Afacerilor Externe a solicitat, în regim de urgență, după cum a afirmat, de altfel, și public, prezentarea unui raport al demersurilor întreprinse de Centrala MAE cu privire la desfășurarea alegerilor prezidențiale și a solicitat printr-o circulară, tuturor misiunilor diplomatice și consulare, să comunice în cel mai scurt timp eventualele riscuri identificate menite să afecteze desfășurarea, în bune condiții, a procesului de votare în străinătate.

Mesajele recepționate de la misiuni au conturat o listă – neexhaustivă, desigur – de posibili factori care pot impieta negativ asupra derulării în cele mai bune condiții a procesului de vot în străinătate, dintre care pot fi menționați:

 1. O parte din membrii secțiilor de votare (919 membri) nu sunt acreditați pentru a îndeplini funcția de operator de calculator, fiind astfel în imposibilitatea de pentru a utiliza tabletele;
 2. Riscul ca unii membri, cu precădere din rândul celor desemnați de formațiunile politice, să nu se prezinte sau să nu își îndeplinească atribuțiile ori să părăsească biroul secției de votare în timpul procesului electoral. Există, în special în cazul secțiilor cu un număr mic de membri identificați, inclusiv riscul neîntrunirii, la momentul deschiderii secțiilor sau la orice alt moment pe parcursul procesului de vot, a numărului minim legal de membri pentru funcționarea acestora;
 3. În cazul în care fluxul de alegători nu va fi constant pe perioada celor 3 zile  există posibilitatea de a se crea cozi;
 4. Având în vedere orarul votării, pe durata a 3 zile, există posibilitatea epuizării fizice a membrilor birourilor secțiilor de votare, cu precădere în cazul secțiilor de votare care îndeplinesc și atribuții de birou electoral pentru voturi prin corespondență care stau 6 zile. La acest moment, 95 de secții de votare îndeplinesc și calitate de biroul electoral pentru votul prin corespondență;

Au fost semnalate cazuri în care procesele verbale de constituire a birourilor secțiilor de votare au fost transmise cu întârziere de către BESVS, fiind astfel îngreunată contactarea membrilor desemnați și organizarea în timp util a pregătirii procesului de votare;

De asemenea, menționăm, în acest context, faptul că, în ciuda apelurilor lansate de MAE, unele partide au continuat să transmită liste cu reprezentanți propuși în secțiile de votare fără toate elementele de identificare cerute de lege (fără adresa e-mail sau cu date de contact incorecte).

Există posibilitatea apariției unor dificultăți sau disfuncționalități tehnice, de natură strict obiectivă, în operarea tabletelor (pene de curent, căderea semnalului de internet, defectarea acestora etc. sau situații punctuale unde există riscuri de securitate, ce pot afecta desfășurarea procesului în condiții de siguranță a procesului (zone de conflict);

Există, de asemenea, posibilitatea, evidențiată cu prilejul scrutinelor anterioare, a unor incidente care pot facilita crearea unui mediu și a unei atitudini ostile la adresa membrilor secțiilor de votare, respectiv genera o serie de abuzuri, atât verbale, cât și fizice, împotriva acestora.

Cu privire la demersurile întreprinse de MAE până în prezent, aș dori să fac următoarele precizări:

 • Până la data de 19 octombrie 2019, termenul limită prevăzut de lege, au fost transmise către AEP, în vederea aprobării, propuneri pentru 835 de secții de votare în străinătate care au fost aprobate prin Hotărâre a AEP.
 • Date statistice: din cele 835 de secții de votare, cele mai multe sunt în: Spania (143, față de 50 organizate la alegerile europarlamentare), Italia (142, față de 76 la europarlamentare), Germania (80, față de 25 la europarlamentare), Marea Britanie (72, față de 29 la europarlamentare), Franța (50, față de 17 la europarlamentare), SUA (38, față de 31 la europarlamentare), Republica Moldova (37, față de 36 la europarlamentare), Olanda (25, față de 4 la europarlamentare), Belgia (23, față de 8 la europarlamentare), Irlanda (16, față de 5 la europarlamentare), Danemarca (12, față de 7 la europarlamentare), Austria (17, față de 9 la europarlamentare), Grecia (11, față de 4 organizate la europarlamentare), Portugalia (9, față de 5 la europarlamentare), Elveția (8, față de 4 la europarlamentare).
 • Comparativ cu scrutinele anterioare, vorbim de aproape o triplare a numărului de secții prin comparație cu scrutinul similar din 2014 (294 secții) și aproape o dublare față de scrutinul din mai 2019 (441 secții).

Cu privire la asigurarea distribuirii materialelor necesare votării:

 • La 1 noiembrie 2019 a fost finalizată expedierea materialelor necesare votării către misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, în vederea asigurării bunei desfășurări a procesului de votare
 • Pentru cele 835 de secţii am trimis, pentru primul tur 4.483.907 de buletine de vot, 7.739 de ștampile cu mențiunea ”VOTAT” și 3.997.044 de timbre autocolante cu mențiunea ”VOTAT”.

De asemenea, MAE a alocat o proporție însemnată de resursă umană necesară constituirii și funcționării birourilor secțiilor de votare. Astfel membrilor misiunilor diplomatice și consulare ale României, angrenați în efortul de organizare în bune condiții a procesului electoral, li se adaugă 91 de diplomați (10%, practic, din numărul total al personalului diplomatic de la București) trimiși din Centrala MAE pentru a face parte din birourile secțiilor de votare din străinătate.

Pentru a contura mai clar limita de competență legală și, respectiv, marja de acțiune a MAE pe durata desfășurării procesului de vot în afara țării, aș vrea să punctez, pe scurt, câteva elemente esențiale pentru desfășurarea în condiții bune a procesului de vot dar care intră în competența altor instituții.

 • MAE nu are atribuții în ceea ce privește desemnarea, înlocuirea și prezența la secțiile de votare a persoanelor desemnate de către partidele politice. Înlocuirea acestora se poate face, la cererea partidului în cauză, de către BESVS.
 • MAE nu are atribuții în ceea ce privește condițiile de funcționare a terminalelor informatice ale aplicațiilor de verificare a dreptului de vot și de înregistrare a alegătorilor. Acestea sunt atribuții ale AEP și STS.
 • MAE nu are atribuții în ceea ce privește orarul de funcționare a aplicației de verificare a dreptului de vot pe terminalele informatice
 • MAE nu are atribuții în ceea ce privește condițiile legale de exercitare a dreptului de vot, stabilirea actelor de identitate în baza cărora se poate vota, ele fiind prevăzute expres de lege și înglobate în Aplicația de verificare a dreptului de vot asigurată de STS.
 • MAE nu are atribuții în ceea ce privește confecționarea și transmiterea către alegătorii din străinătate a plicurilor pentru votul prin corespondență. Această procedură este asigurată de AEP și Poșta Română, însă MAE s-a implicat în acțiunile de informare și promovare a acestei metode de votare.
 • De asemenea, secțiile de votare din străinătate desemnate să îndeplinească atribuțiile specifice votului prin corespondență (pentru plicurile transmise sau depuse la misiuni) au atribuții doar pentru primirea, înregistrarea plicurilor în sistemul informatic și numărarea ulterioară a voturilor. Condițiile de anulare a plicurilor și termenul limită până la care acestea pot fi depuse la misiuni sunt expres prevăzute de lege.
 • Nu în ultimul rând, MAE nu gestionează și nu controlează dacă reprezentanții partidelor au parcurs procedurile prevăzute de lege pentru a putea fi membri-operatori și a opera pe tabletele din secții.

În încheiere, adresez insistent rugămintea cetățenilor români care se află în străinătate pe durata alegerilor prezidențiale să se prezinte la vot pe durata celor trei zile pentru a evita aglomerarea pe parcursul ultimei zile. De asemenea, aș dori să precizez că pentru facilitarea identificării locațiilor secțiilor de votare, MAE a pus la dispoziție, pe website-ul instituției, atât lista secțiilor de votare, cât și harta interactivă a acestora.

Recomand, de asemenea, cetățenilor români, ca în cazul în care se vor înregistra fluxuri ridicate de alegatori la unele secții de votare, cetățenii pot solicita informații cu privire la secțiile de votare din apropiere de la președinții sau membrii secțiilor de votare. În acest sens, alegătorii au posibilitatea de a contacta BESVS pentru orice problemă întâmpinată în procesul de votare.

Acest exercițiu reprezintă un efort comun și ne dorim ca toți cetățenii care doresc să își exercite dreptul de vot să o poate face în cele mai bune condiții.

De asemenea, mulțumim tuturor partenerilor instituționali și media care ne-au sprijinit în campania de informare și comunicare.

Comentarii
Loading...