Noul Ministru al Economiei a fost condamnat în tinerețe pentru furt de grâu

0 133

DOCUMENT:

INSTANTA

Deliberînd asupra cauzei penale de față, constata urmatoarele:
În ziua de 13.01.1988, inculpatul Bădălău Nicolae, subinginer la ICAPA Giurgiu, profitînd de neatența muncitorilor din cadrul Bazei de recepție Malu Spart care serveau masa de prînz a sustras 4 saci cu grîu în greutate de 12 duble dintr-un pătul pe care i-a transportat la locuința inculpatului Gheorghe Dumitru cu autoturismul Dacia 1300 nr.3-B-6440, proprietatea sorei sale vînzîndu-i acestuia cu suma de 1.200 lei.

De menționat că anterior inculpatul Bădălău Nicolae mergînd la domiciliul inculpatului Gheorghe Dumitru de la care a cumpărat un curcan cu suma de 400(?) lei a acceptat rugămintea acestuia din urmă de a-i procura niște grîu pentru păsări de la Baza de recepție Malu Spart unde lucra.

Sentința lui Nicolae Bădălau, pag.1

Cu ocazia percheziției efectuată la locuința inculpatului Gheorghe Dumitru s-au găsit 581 kg. grîu boabe pe care acesta le-a cumpărat de la diverse persoane, cunoscînd că grîul respectiv provine din sustrageri în paguba avutului obștesc.

Prejudiciul cauzat de inculpatul Bădălău Nicolae în sumă de 2.570 lei a fost recuperat integral prin restituirea grîului sustras către partea civilă ICAPA Giurgiu – Baza de recepție Malu Spart , ca de altfel și prejudiciul în sumă de 8.750 lei cauzat de inculpatul Gheorghe Dumitru.


Sentința lui Nicolae Bădălau, pag.2

(..) dispună punerea sa de îndată în libertate iar în temeiul art.88 alin.1 c.pen. să i se com?ute din pedeapsă timpul arestului preventiv de la 15.01.1988 la zi. Pe perioada indicată în art.71 c.pen. acestui inculpat i se vor interzice drepturile prev.de art.64 lit. a și b c.pen.

În temeiul art.118 lit.d c.pen. inculpatul Bădălău Nicolae va fi obligat să plătească statului suma de 1.200 lei obținută în mod vădit prin săvârșirea infracțiunii, cu titlu de confiscare specială.
Întrucît paguba cauzată avutului obștesc a fost acoperită în întregime, urmează ca acțiunea civilă a părții ICAPA Giurgiu – Baza de recepție Malu Spart să fie respinse ca rămase fără obiect.
În temeiul art.191 alin.2 c.pr.pen. inculpații vor fi obligați să plătească fiecare cîte 300 lei cheltuieli judiciare către stat.

Pentru aceste motive
În numele legii
Hotărăște

Făcînd aplic.art.208 alin.1 rap. la art.224 alin.1 c.pen. în ref.la art.5 alin.1 din D.306/1981 îl condamnă pe inculpatul BĂDĂLĂU NICOLAE, născut la 8.12.1960 în com. Ogrezeni jud.Giurgiu cu acelasi domiciliu, fiul lui Ilie si Ioana , la 1 an închisoare pentru infracțiunea de furt în paguba avutului obștesc.
Dispune să execute pedeapsa aplicata prin muncă productivă fără privare de libertate la aceiasi unitate la care este încadrat.”

Newsletter
Comentarii
Loading...

Acest website folosește cookies pentru a optimiza navigarea. Puteți opta să nu folosim cookies. AcceptăCitește mai mult