(IV) Profilul unui dictator: Portretul personologic al lui Nicolae Ceauşescu

0 29

Personalitatea în aspectul fizic (fizionomie)
Manifestarea personalităţii lui Nicolae Ceaușescu

Ca orice personalitate, şi cea a lui Nicolae Ceauşescu poate fi analizatǎ în aspectul fizic, în comportament, în gândire şi în scrierea olografă. Concluziile ne aratǎ un om cu o viaţǎ interioară activǎ, ce se zbǎtea între profunde sentimente de dragoste şi urǎ: dragoste pentru propriile idealuri de orânduire socială, pe care le dorea împǎrtǎşite la nivel planetar, şi urǎ pentru tot ceea nu corespundea cu acestea; detesta îndeosebi inechitǎţile capitalismului.

Principalul mod de exprimare a personalitǎţii native în aspectul fizic este configuraţia fizionomică, respectiv etajele faciale. Etajul superior, încadrat de frunte, tâmple, arcade sprâncenoase şi ochi, exprimă percepţie, decizie, reflexie, inteligenţǎ, imaginaţie şi creativitate, dimensiunea fiind direct proporţionalǎ cu intensitatea capacităţilor intelectuale înnăscute. Fizionomia fostului lider comunist avea etajul superior relativ bine dimensionat (având în vedere cǎ nu prezenta calviţie), ceea ce înseamnǎ cǎ dispunea de resurse intelectuale native semnificative, aspect confirmat cu precădere prin politica externă.

Etajul mijlociu, încadrat de nas, gurǎ (inclusiv buze), exprimă latura afectivă, predilecţia spre conciliere sau opoziţie, etajul îngust exprimând o natură introvertită, iar cel larg, una extrovertită. Etajul mijlociu al lui Nicolae Ceauşescu era cel mai bine dimensionat în fizionomia sa, ceea ce arată cǎ, genetic, era un extrovertit înclinat spre dialog. Introversia de care a dat dovadǎ la maturitate a fost una de conjunctură, impusǎ de experienţele traumatizante din prima perioadǎ a vieţii (activitatea revoluţionarǎ ilegalistǎ, privarea de libertate), care l-au determinat sǎ fie discret cu planurile sale. Politica externǎ activǎ cu toate statele lumii, promovarea „prietiniei între popoare”, implicarea ca mediator în conflictele din Orientul Mijlociu îi evidenţiazǎ latura predominant extrovertitǎ nativă.

Etajul inferior, încadrat de o parte a mandibulei şi a bărbiei, exprimă firea posesorului; dacă este mai dezvoltat faţă de cel superior, denotă autoritarism; dacă este mai puţin dezvoltat, slăbiciune. Etajul inferior al lui Nicolae Ceauşescu era cu mult subdimensionat faţǎ de cel superior, ceea ce înseamnǎ cǎ era înclinat şi spre submisivitate. Caracterul autoritar era dat şi de primele experienţe, care l-au obligat sǎ-şi ia viaţa în mâini, pentru a deveni independent chiar din copilărie. La maturitate, prerogativele multiplelor funcţii de conducere deţinute i-au dat încrederea necesarǎ şi i-au diminuat, până aproape de anulare (cel puţin în public), predispoziţia la submisivitate. Din cauza circumstanţelor geopolitice, situaţia a persistat întreaga viaţǎ, deoarece Moscova nu tolera autonomia totalǎ a sateliţilor sǎi, de unde reiese cǎ liderul de la Bucureşti a fost suficient de supus (sau duplicitar) pentru a nu fi schimbat. De asemenea, dependenţa afectivǎ faţǎ de soţie şi influenţa acesteia este un alt mod de exprimare a predispoziţiei sale la submisivitate.

Newsletter
Comentarii
Loading...

Acest website folosește cookies pentru a optimiza navigarea. Puteți opta să nu folosim cookies. AcceptăCitește mai mult