(VII) Profilul unui dictator: Portretul personologic al lui Nicolae Ceauşescu

0 17

Personalitatea în scriere (semnǎturǎ)
Manifestarea personalităţii lui Nicolae Ceaușescu

Pentru a expune personalitatea lui Nicolae Ceauşescu şi din punctul de vedere al aspectului olograf, vom prezenta analiza grafologicǎ a semnǎturii, elaboratǎ de renumitul grafolog Radu Constantin. Potrivit acestuia, semnǎtura fostului lider comunist este literalǎ, foarte înclinatǎ (42 de grade), ascendentǎ, cu finalul ultimei majuscule „N” liniar, mult amplificat (depǎşind cadrul prenumelui), iar parafa este compusǎ dintr-o linie care merge de la dreapta la stânga şi apoi, printr-o trǎsǎturǎ iniţial repasatǎ, dar construind un unghi, porneşte spre dreapta, cu un final sub formǎ de croşet.

Radu Constantin atribuie acestor caracteristici grafice urmǎtoarele interpretǎri, pe care autorul lucrǎrii de faţǎ le argumenteazǎ faptic.

Se poate vorbi de o ambiţie care depǎşeşte mijloacele, meritele şi posibilitǎţile personale: pregǎtirea intelectualǎ sumarǎ nu l-a reţinut pe tânǎrul emotiv Nicolae Ceauşescu sǎ lupte pentru a ajunge în fruntea statului, apoi sǎ-şi exercite prerogativele cu o mânǎ forte, timp de 24 de ani.

De asemenea, există o tendinţă exageratǎ de a valoriza fapte, persoane sau lucruri dupǎ gradul de simpatie sau de repulsie: provenit dintr-o familie sǎracǎ, Ceauşescu îmbrǎţişeazǎ doctrina socialistǎ, animat de ideea egalitǎţii sociale şi a depǎşirii propriului statut socio-material.

O altă caracteristică este tenacitatea, ambiţia, dorinţa de putere, nevoia de a guverna soarta altora; la 15 ani, îşi începe activitatea revoluţionarǎ, pentru a-i conduce pe ceilalţi, apoi, timp de 32 de ani, se luptǎ pânǎ ajunge în vârful partidului şi al statului, de unde, ameţit de mirajul puterii, uitǎ sǎ coboare, predând funcţia împreună cu viaţa.

Se poate vorbi şi de o uriaşǎ forţă creatoare: chiar şi în ultimii ani de viaţǎ, fostul şef de stat se trezea la 5,00 dimineaţa şi îşi încheia ziua de lucru la ora 18,00; marile şantiere erau principalele pasiuni, puternice şi de neoprit. Era un veritabil workahoolic (dependent de muncǎ), însă fără a avea cunoştinţe arhitecturale ori tehnico-economice.

S-a observat, de asemenea, coexistenţa în caracter a trǎsǎturilor de bunǎtate cu reacţii aspre la efectele perturbatoare: viaţa sentimentalǎ şi familialǎ stabilǎ şi tandreţea exprimatǎ faţǎ de copii denotǎ cǎ latura autoritarǎ a personalitǎţii era dublatǎ de o alta, sensibilǎ (poate mai puţin dezvoltatǎ, dar cu siguranţǎ existentǎ).

Analiza grafologicǎ a semnǎturii vine şi confirmǎ personalitatea dualǎ a lui Nicolae Ceauşescu, respectiv latura dezvoltatǎ a gândirii native şi cea rudimentarǎ, efect al lipsei educaţiei academice, sensibilitatea faţǎ de tot ceea îi era aproape (familie, copii, idealurile socialiste, cuceririle revoluţionare, materialismul dialectic) şi duritatea faţǎ de tot ceea ce era diferit sau ostil (decadenţa occidentalǎ, imperialismul capitalist, amestecul în treburili interne ale altor state, altor partide frǎţeşti).

Newsletter
Comentarii
Loading...

Acest website folosește cookies pentru a optimiza navigarea. Puteți opta să nu folosim cookies. AcceptăCitește mai mult